Nivo feritina važan za dijagnozu anemije.

Malokrvnost usled nedostatka gvožđa najčešći je tip anemije.…

Šta znači supresija koštane srži?

Krvne ćelije (eritrociti, leukociti i trombociti) nastaju u…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…