Šta znači supresija koštane srži?

blood cellsKrvne ćelije (eritrociti, leukociti i trombociti) nastaju u koštanoj srži. Supresija koštane srži označava stanje kada ona nije u mogućnosti da stvara optimalan broj krvnih ćelija. Najčešće se javlja kao neželjeno dejstvo hemoterapije kod onkoloških pacijenata.

Hemoterapeutski lekovi deluju toksično na sve ćelije organizma koje se učestalo dele, a koštana srž je posebno osetljiva na dejstvo ovih lekova.

Simptomi zavise od toga koja ćelijska loza je dominantno oštećena, i uključuje umor i malaksalost (smanjen broj eritrocita), pojavu modrica (snižen broj trombocita), i infekcije (usled smanjenog broja leukocita).

Pre i posle hemoterapije rade se analize krvi (kompletna krvna slika-KKS) da bi se utvrdilo da li je došlo, i u kojoj meri do smanjenja pojedinih krvnih ćelija. Od toga zavisi i terapijski pristup.

U slučaju anemije preporučuju se suplementi gvožđa, a u teškim slučajevima može biti indikovana transfuzija krvi.

Leukociti ili bele krvne ćelije nas štite od raznih infekcija. Ukoliko je njihov broj smanjen, organizm nije u mogućnosti da se adekvatno brani, pa su moguće česte infekcije i nekim mikroorganizmima koji inače nisu patogeni. Savetuje se izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama sa velikim brojem ljudi (radi smanjenja mogućnosti infekcije), razmatranje odlaganja narednog ciklusa hemoterapije, kao i korišćenje medikamenata za prevenciju infekcije.

Tretman trombocitopenije zavisi od toga koliko je snižen broj trombocita. Kod veoma niskih vrednosti, može biti indikovana transfuzija trombocita, ili davanje lekova za stimulaciju trombocitopoeze u koštanoj srži.

PRIMED 5 Feromed je prirodan preparat na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe. Redovnom upotrebom preparata obezbeđuje se optimalni dnevni unos gvožđa za pravilno stvaranje hemoglobina i eritrocita. PRIMED 5 mogu koristiti i osobe u toku i nakon hemoterapije, kao pomoćno sredstvo u tretmanu anemije. PRIMED 13 Kordiceps sadrži medicinsku gljivu kordiceps koja ima antioksidativna, imunomodulatorna i antimikrobna svojstva. Preporučuje se kao pomoćno sredstvo u tretmanu teških bolesti, za jačanje odbrambenih mehanizama organizma i zaštitu organizma od neželjenih efekata hemoterapije.