Nivo feritina važan za dijagnozu anemije.

Malokrvnost usled nedostatka gvožđa najčešći je tip anemije. Ali, da bi se precizno postavila dijagnoza neophodno je dobro analizirati sve parametre krvne slike. Nizak nivo hemoglobina je prvi podatak koji ukazuje na anemiju, ali vrlo često nije dovoljan.
Osim sniženog hemoglobina treba da se utvrdi i vrednost samog gvožđa, odnosno nivo feritina.
Feritin je makromolekul koji se nalazi u organizmu i koji dobro definiše deobe gvožđa. Ukoliko je sniženo gvožđe i feritin onda je sigurno reč o anemiji usled nedostatka gvožđa. Međutim, ukoliko je taj feritin povišen bez obzira na vrednosti gvožđa, i bez obzira na vrednost hemoglobina ne govorimo o nedostatku gvožđa već o anemiji izazvanoj nekom hroničnom bolešću.
Terapija zavisi od uzroka
U slučaju da su sniženi i gvožđe i feritin najjednostavnije je da propiše supstituciona terapja derivatima gvožđa. Ali, kada se javi povišen feritin i sniženo gvožđe, potrebno je dodatnim pretrgama utvrditi šta je izazvalo poremećaj, a nikako po inerciji dati preparate gvožđa.
Drugi značajni parametri krvne slike.
Prvo što lekar opšte prakse gleda u izveštaju krvne slike pacijenta su nivo hemoglobina, leukocita i trombocita. Njihov poremećaj, bilo da su sniženi ili povišeni, zahteva dodatne analize.
Hemoglobin može da bude i povišen.
Povišene vrednosti hemoglobina je stanje koje je vrlo često povezano sa visokim brojem eritrocita i tada govorimo o sindromu “guste krvi”. U tom slučaju opasnost je u tome što se lakše stvaraju krvni ugrušci koji mogu da blokiraju protok krvi. Ovaj sindrom se vrlo često sreće kod pušača ili osoba koji žive na visokim nadmorskim visinama. Moguće je, ali je to najređe, da je to posledica bolesti koštane srži.
Povišeni leukociti, znak infekcije
Leukociti su povišeni u slučaju infekcije, jer infekcija, prevashodno bakterijska povećava njihov broj. To stanje je benigno i ono se sanira izlečenjem infekcije. Kada neko ima bakterijsku infekciju povišen je tip leukocita – neutrofili. U slučaju virusa češće su povećani limfociti. Ali, povišene vrednosti leukocita upućuju i na maligne bolesti. To su najčešće leukemije, koje se javljaju po tipu, kao akutne ili hronične. U tim slučajevima karakteristično je da se utvrđuje prisustvo mlađih formi leukocitnih ćelija u krvi.
Sniženi leukociti su signal za dalja ispitivanja
Snižene vrednosti leukocita često mogu da budu karakteristične za virusne infekcije. Međutim, sniženi broj leukocita kao i povišen, treba da bude signal lekaru da nastavi ispitivanje. Jer, vrlo često snižen broj leukocita je jedan od parametara za postavljanje dijagnoze autoimune bolesti, kao i mijelodisplaznog sindroma ili pak aplastične anemije. To su stanja kada je koštana srž “iscrpljena” i ne može više da pravi ove krvne ćelije. Takođe i leukemija se nekada ispoljava padom broja leukocita.
Uzroci promene broja trombocita.
To su ćelije koje su deo sistema za zgrušavanje krvi. Povišene vrednosti trombocita mogu da se jave u nekim benignim, ali i malignim stanjima. Naime, svaka infekcija u organizmu ili krvarenje može da uzrokuje njihov porast. Vrlo često pacijenti koji imaju anemiju kao posledicu deficita gvožđa, imaju povišene trombocite. Nažalost, povišeni trombociti deo su i malignih hematoloških bolesti. Takođe, pacijenti koji imaju povišen broj ovih krvnih elemenata mogu da budu u riziku od tromboembolijskih komplikacija i potrebna im je terapija koja ih sprečava. U praksi je češći manjak trombocita, a razlog su uglavnom virusne infekcije. Ponekad virusne infekcije mogu da se iskomplikuju i da dovedu do imunološke trombocitopenije, kada organizam stvara antitela protiv sopstvenih trombocita. U kliničkoj slici ovo stanje se obično manifestuje neuobičajenim krvarenjem i pojavom modrica. Osim toga, pojedine maligne hematološke bolesti takođe uzrokuju deficit trombocita.
Ređi uzroci anemije.
Ređe je moguće da snižen hemoglobin bude posledica deficita vitamina B12 i folne kiseline. Pacijenti koji se suočavaju sa ovom vrstom malokrvnosti često imaju vrlo različitu simptomatologiju i upućuju se na preglede neurologu ili gastroenterologu, jer imaju trnjenje u ekstremitetim ili probleme sa želucem.
PRIMED 5 FEROMED je prirodni preparat na bazi meda i lekovitih biljaka koji u svom sastavu sadrži gvožđe i zbog svog sastava se naročito preporučuje ososbama koje pate od anemije.PRIMED 5 FEROMED obezbeđuje organizmu optimalnu količinu gvožđa za pravilnu izgradnju crvenih krvnih zrnaca. Povećanjem koncentracije gvožđa povećava se stvaranje hemoglobina koji ima osnovnu ulogu u prenošenju kiseonika putem krvotoka. Zahvaljujući svom prirodnom sasatavu, preparat je pogodan za upotrebu u dužem vremenskom periodu, bez ikakvih neželjenih efekata.