Methemoglobinemija

Krvno zrnceMethemoglobinemija se javlja kada crvena krvna zrnca sadrže više od 1% methemoglobina. To je oblik hemoglobina koji ne može da veže kiseonik pa se javlja poremećaj snabdevanja krvi kiseonikom.

Ovo stanje može da se jevi u urođenom obliku kada je poremećena sama sinteza hemoglobina ili pak može nastati kao posledica dejstva nekih toksina i lekova. Kod urođenog oblika methemoglobinemije M hemoglobin se javlja u većoj koncentraciji nego normalan molekul hemoglobina. Urođeni oblik bolesti se nasleđuje autozomno recesivno. Osobe sa ovom bolešću imaju doživotnu cijanozu što znači da im je koža plavo prebojena, a pri tome mogu da nemaju nikakve druge simptome ili znake bolesti. Stečeni oblik se može javiti kod trovanja anilinskim bojama, nitritima, sulfonamidima, fenacetinom… Nekada bolest može ostati neprepozanta zbog nespecifičnih simptoma a nekada mogu nastati komplikacije opasne po život.

Simptomi methemoglobinemije su:

  • ukoliko je koncentracija methemoglobina u krvi manja od 1% ne javljaju se nikakvi specifični simptomi.
  • Javlja se modrija prebojenost kože-cijanoza.
  • Glavobolja, anksioznost, letargija, neraspoloženost.
  • Umor, konfuzija, tahipneja, vrtoglavica, lupanje i preskakanje srca.
  • Koma, poremećaj srčanog ritma i acidoza.
  • Koncentracija M hemoglobina preko 80% je nespojiva sa životom.

Dijagnoza methemoglobinemije. Uvek kada je prisutna cijanoza kože i sluzokoža i pri tome ne postoji bolest srca ili pluća prvo se posumnja na ovo stanje. Brzo testiranje se radi tako što se par kapi krvi stavi na beli papir i prati promena boje krvi. Uzorak krvi je tamno braon boje i detaljnom analizom se određuje koji tip hemoglobina postoji. Lečenje se kod urođenog oblika sprovodi davanjem metilenskog plavog i vitamina C.