Neželjena dejstva preparata gvožđa

AnemijaNajizraženija neželjena dejstva oralnih preparata gvožđa su na gastrointestinalni trakt:

  • muka
  • pečenje u stomaku i bolovi
  • opstipacija ili dijareja.

Gvožđe deluje iritantno na sluzokožu gastrointestinalnog trakta i ovaj efekat ne zavisi od vrste primenjenog preparata, već je direktno proporcionalna količini slobodnog gvožđa. Pošto veliki broj ljudi ima tegobe pri primeni terapijskih doza gvožđa, u početku lečenja preporučuje se primena malih doza gvožđa, a zatim postupno povećanje doze do poželjnih 200mg/dan, podeljeno u tri doze.

Opstipacija ili dijareja najčešće su sekundarne posledice dejstva gvožđa na intestinalnu floru, i zato nisu dozno zavisni fenomeni. Bolesniku treba skrenuti pažnju da posle primene preparata gvožđa, može da dođe do pojave tamne boje stolice, skoro do crne boje, što bolesnike koji su imali melenu može da navede na pomisao da opet imaju gastrointestinalno krvarenje.

Tečni preparati gvožđa mogu da dovedu do tamnog prebojavanja zuba, tokom dužeg uzimanja. Deci se kapi mogu ukapavati na jezik, ili može da se koristi slamka, kako tečnost sa gvožđem ne bi bila u kontaktu sa zubima.

Treba napomenuti da kod jednog malog broja bolesnika može da dođe do akumulacije gvožđa u organizmu, tokom dugotrajne upotrebe preparata gvožđa. Treba naglasiti, da organizam zdravih ljudi ima zaštitne mehanizme od prevelike resorpsije gvožđa. Međutim opisani su brojni slučajevi hemosideroze (taloženje gvožđa u organizmu) u ljudi, koja je posledice dugotrajne upotrebe gvožđa. Izgleda da ovi ljudi imaju blage forme nasledne hemosideroze, a novija istraživanja su pokazala da oko 0.5 % ljudi ima ovakav genski poremećaj.

PRIMED 5 feromed je dijetetski suplement na bazi kvalitetnog pčelinjeg meda i lekovitih trava. Zbog svog organskog sastava i kvalitetnih sastojaka ovaj preparat ima izuzetno dobru apsorpciju. U odnosu na kapsule i tablete procenat iskorišćenosti aktivnih sastojaka je i do 4 puta veći pa su i rezultati mnogo brže uočljivi. Značajna pozitivna strana ovog preparata je da nema neželjenih reakcija i neprijatnih senzacija koje se javljaju upotrebom preparata gvožđa.