,

Simptomi anemije: opadanje kose i glavobolja.

Nedostatak gvožđa je najčešći nutritivni deficit u organizmu,…
,

Pospartalna anemija

/
U trudnoći se potrebe žene za gvožđem udvostručuju. Nešto…

Neželjena dejstva preparata gvožđa

/
Najizraženija neželjena dejstva oralnih preparata gvožđa…

TIBC i UIBC

/
TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa…

Feritin u krvi

/
Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…

Eritroblastopenijska anemija

/
Eritroblastopenijska anemija je težak oblik malokrvnosti koja…
Anemija

Rh inkompatibilnost

/
Rh je skraćenica koja označava rezus (Rhesus) faktor. Rezus…

Antikoagulantna terapija

/
Kada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja…

Povišen CRP

/
CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To…

Hočkinov limfom

/
Maligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest),…

Hemoglobin

/
Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca, eritrocita.…