Anemija kod novorođenčadi

AnemijaAnemija koja se javlja kod novorođenčadi može nastati pod uticajem više faktora.

– Povećan gubitak krvi:

  • Krvarenje (fetalno, placentarno, traumatski porođaj, koagulacioni poremećaj),
  • Kasno podvezivanje pupčane vrpce,
  • Feto-fetalna transfuzija,
  • Feto-maternalna transfuzija.

– Jatrogeni gubitak krvi (zbog uzimanja veće zapremine krvi od neophodne za laboratorijske analize)

– Povećana destrukcija eritrocita (imuna i neimuna hemolizna anemija, strukturni defekti eritrocitne membrane, enzimski defekti eritrocita, nedostatak vitamina E)

– Smanjeno stvaranje eritrocita ( urođena -Fanconi anemija, anemija zbog prematuriteta, ili stečena -infekcije parvovirusom B19, HIV infekcija, sifilis, nedostatak gvožđa)

Terapijski pristup anemijama novorođenčeta je veoma specifičan. Zasniva se na poznavanju tačnih uzročnih faktora i na definisanim normalnim vrednostima hematoloških parametara. Takođe, individualan je za svako dete.

Uključuje transfuzionu i medikamentoznu terapiju.

Odluka o primeni transfuzije se bazira na osnovu kliničkog stanja i laboratorijskih nalaza. Terapija je komponentna- supstituciona (daje se ono što nedostaje), puna krv daje se samo kod masivnog gubitka. Različit je pristup kod akutnog i hroničnog gubitka i kod dece male telesne mase.

Medikamentozna terapija obuhvata davanje eritropoetina, vit. E, B12, B6, C, A, folne kiseline, bakra i gvožđa. Terapiju gvožđem ne treba početi pre navršene četvrte nedelje postnatalnog života, a najkasnije kada dete udvostruči porođajnu težinu.