Vitamin B12 i anemija

b12Anemija označava smanjen broj funkcionalnih crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Na pojavu simptoma anemije ne utiče samo broj eritrocita, već je bitan i njihov kvalitet. Veliki broj faktora koji učestvuju u normalnom stvaranju eritrocita može biti iz nekog razloga poremećen, a to će se odraziti upravo kroz kvalitet i broj eritrocita. Nekada, iako postoji dovoljan broj, usled poremećaja građe, eritrociti nisu u mogućnosti da normalno vrše svoju funkciju u prenošenju kiseonika putem krvi. Upravo zbog toga, doći će do pojave umora, malaksalosti, bledila, glavobolje, lupanja srca i ostalih simptoma anemije.

Vitamin B12 je jedan od vitamina koji je važan za normalno stvaranje eritrocita. Normalno, unosi se kroz namirnice (životinjskog porekla), a apsorbuje u tankom crevu. Želudac stvara tzv. unutrašnji faktor koji se vezuje za vitamin B12 i jedino u tom spoju je moguća apsorpcija iz tankog creva. Količina vitamina B12 u organizmu može biti smanjena iz više razloga:

  • Nedovoljan unos (redukcione dijete, vegani)
  • Odsustvo unutrašnjeg faktora (kod atrofije sluzokože želuca ne stvara se unutrašnji faktor, pa iako se unosi hranom, nije moguća apsorpcija u tankom crevu)
  • Poremećaj apsorpcije u tankom crevu (zapaljenski procesi, uklanjanje dela creva usled prisustva karcinoma, pa iako se vitamin B12 unosi i vezuje za unutrašnji faktor, neće doći do apsorpcije)

Kada nema dovoljno vitamina B12, eritrociti koji se stvaraju su veliki, nepravilne građe, i nisu sposobni za normalno prenošenje kiseonika putem krvotoka. Nastaje perniciozna anemija, koja može biti praćena i različitim neurološkim i mentalnim poremećajima.

Ukoliko je perniciozna anemija nastala zbog nedostatka unutrašnjeg faktora ili poremećaja apsorpcije u tankom crevu, jedini način nadoknade vitamina je parenteralno, putem injekcija.

Vegani, čija ishrana se zasniva na upotrebi samo namirnica biljnog porekla, podložniji su nedostatku vitamina B12, zato što je nedovoljno prisutan u biljkama. Čak i u biljkama koje sadrže ovaj vitamin, obično se radi o obliku vitamina koji se ne apsorbuje u organizmu čoveka, ili je neaktivan, pa konzumacija takvog vitamina nema nutritivni značaj.