Anemija u toku hemoterapije

chemo-drugsUpotreba citostatika je jedan od oblika tretmana malignih bolesti. Dejstvo citostatika se ogleda u toksičnom dejstvu na sve ćelije koje se brzo dele, pa tako, pored željenog dejstva- uništavanje malignih ćelija, citostatici ispoljavaju i neželjeno dejstvo- oštećenje zdravih ćelija organizma.

Anemija u toku hemoterpije nastaje kao posledica:

  • Toksičnog dejstva citostatika na ćelije koštane srži od kojih nastaju crvena krvna zrnca.
  • Krvarenja, koje može biti posledica rasta tumora (iskašljavanje krvi kod tumora pluća, krvarenje u želucu kod karcinoma želuca) ili u toku operativnog uklanjanja tumora.
  • Prisustvo tumora, posebno u gastrointestinalnom traktu može remetiti normalnu apsorpciju hranljivih materija i vitamina neophodnih za pravilnu izgradnju crvenih krvnih zrnaca.
  • Oštećenja bubrega, koje je češće kod starijih pacijenata, i može biti posledica razvoja karcinoma u samom tkivu bubrega, ili kao rezultat bolesti drugih organa i dehidratacije.

Od laboratorijskih analiza, kompletna krvna slika (KKS) je jedan od parametara koji se određuje pre i nakon sprovođenja hemoterapije, kako bi se pratilo stanje hematopoeze (stvaranja ćelija krvi). U zavisnosti od izraženosti anemije, razlikuje se izbor terapijskih mera. Kod blažih anemija dovoljna je suplementacija gvožđa i drugih materija potrebnih za izgradnju eritrocita, a kod ozbiljnih anemija, nekada je neophodna transfuzija krvi.

Od PRIMED preparata, u sklopu tretmana teških bolesti i anemije kao posledice istih, preporučuje se upotreba PRIMED 13 Kordiceps i PRIMED 5 Feromed preparata.
PRIMED 13 Kordiceps je prirodan preparat na bazi meda i medicinske gljive Kordiceps. Povoljno utiče na jačanje imunološkog odgovora i zaštitu zdravih ćelija od toksičnog dejstva hemoterapije. PRIMED 5 Feromed je prirodan preparat na bazi meda i koprive. Svakodnevnom upotrebom obezbeđuje optimalnu količinu gvožđa za pravilnu izgradnju hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca. Uporedna primena PRIMED 13 i PRIMED 5 preparata pomaže u tretmanu anemije i jačanju i zaštiti organizma u toku primene hemoterapije i drugih metoda lečenja teških bolesti.