poruka
, , ,

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…
, ,

Krvna slika kod dece!

/
Krvna slika se kod dece radi iz uzorka krvi koji se dobija…

Hematokrit

/
Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…