Eritropoetin u terapiji anemije

Sedimentacija krviKod pacijenata sa hroničnom bolesti bubrega anemija je česta pojava. Ona je posledica nedostatka hormona eritropoetina, kog inače stvaraju zdravi bubrezi. Propadanjem tkiva bubrega prestaje ova njihova, za organizam važna funkcija. Anemija se ne javlja samo kod pacijenata u završnoj fazi hronične bubrežne bolesti, već se javlja i kod pacijenata koji još uvek nisu na dijalizi. Eritropoetin je hormon koji se stvara u bubrezima i stimuliše proizvodnju i sazrevanje eritrocita.
Sintezu eritropoetina stimuliše hipoksija (smanjena koncentracija kiseonika u tkivima), zbog čega se njegovo izlučivanje kod anemičnih osoba povećava. On signalizuje koštanoj srži da proizvodi više eritrocita. Takva korekcija anemičnosti je moguća pod uslovom da koštana srž nije oštećena lekovima ili hroničnim bolestima, da ima dovoljno gvožđa i drugih faktora neophodnih za sintezu eritrocita. Usled postojanja anemije, sinteza eritropoetina može porasti za 100 i više puta. Međutim, u slučaju hroničnih bubrežnih bolesti, insuficijencije bubrega, sekrecija eritropoetina znatno je oštećena i pacijent zapada u anemiju. Eritropoetin može biti koristan u lečenju anemija kod oštećenja koštane srži i sekundarnih anemija zbog malignih bolesti, hroničnih upala i AIDS-a. Takođe, eritropoetin je koristan kod anemija uzrokovanih terapijom zidovudinom u pacijenata s HIV-om, za lečenje anemije u bolesnika s multiplim mijelomom, non-Hodgkin limfomom i mijelodisplastičnim sindromom, za prevenciju i lečenje anemije u bolesnika obolelih od karcinoma lečenih hemoterapijom.
Kod hroničnih bubrežnih bolesnika eritropoetin se ne stvara u dovoljnim količinama jer sa oštećenjem bubrega propadaju i ćelije koje izlučuju eritropoetin, tako da se ne mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe organizma za kiseonikom. Hronične bolesti bubrega za posledicu imaju anemiju koja se može lečiti eritropoetinom.
Lečenjem anemije nestaju neprijatni simptomi kao što su umor i malaksalost, pa pacijent ima više snage za svakodnevne aktivnosti. Ovaj pozitivan učinak lečenja anemije, omogućava pacijentima, da uprkos teškoj bubrežni bolesti živi kvalitetnim životom. Pored toga, lečenjem anemije rasterećuje se srce i krvni sudovi od nepotrebnog opterećenja, čime se zaustavlja ili usporava oštećenje kardiovaskularnog sistema. Nadalje, lečenjem anemije se usporava dalje propadanje bubrežnog tkiva i odlaže se početak dijalize.
Anemija kod hroničnih bubrežnih bolesnika se leči eritropoetinom proivedenim u laboratorijskim uslovima koji je identičan hormonu koji luče zdravi bubrezi. Ovakav eritropoetin u potpunosti oponaša dejstvo prirodnog eritropoetina. Inekcije eritropoetina se daju jedanput nedeljno ili jedanput mesečno u zavisnosti od vrste eritropoetina. Potrebnu dozu eritropoetina određuje lekar, a prilagođava je vrednostima hemoglobina i eritrocita u laboratorijskom nalazu krvi. Radi poboljšavanja efekta lečenja eritropoetinom lekar može da preporuči i preparate gvožđa.
Prirodnim preparatom Primed 5 feromed nadoknadite nedostatak gvožđa i otklonite simptome anemije uzrokovane deficitom ovog minerala. Ovaj preparat popunjava zalihe gvožđa i pri tome nema nikakvih neželjenih efekata. Njegov organski sastav čini da se preparat mnogo bolje podnosi u poređenju sa standardnim preparatima gvožđa.