Plazmocitom

PlazmacitomUzrok je kao i u drugim malignim limfomoma nedovoljno poznat. Mogući su brojni etiološki faktori kao što su infektivni, nasledni, poremećaji imuniteta, uticaj hemijskih jedinjenja, jonizujućeg zračenja i onkogenih virusa.

Klinička slika

Najčešći simptom je bol u kostima. Nastaju oštećenja zbog razgradnje kostiju.Mogu se razviti patološke frakture (prelomi), a oštećeni krajevi mogu stvarati pritisak na kičmenu moždinu. U 25% slučajeva ove bolesti prva tegoba može biti infekcija praćena zapaljenjem pluća. Povećan je nivo kalcijuma, što je povezano sa štetnim dejstvom na bubrege i može dovesti do bubrežne insuficijencije. Javljaju se takođe umor, glavobolja i smetnje vida, muka, gađenje, povraćanje, poliurija (povećano izlučivanje mokraće), polidipsija (pojačana žeđ), što nekada vodi u dehidrataciju, konfuziju i komu a mogu nastati i oštećenja nerava. Od hematoloških poremećaja (poremećaj krvi) u 80% slučajeva prisutna je anemija, a mogući su i poremećaji zgrušavanja krvi.

Dijagnoza

Za postavljanje dijagnoze bitan je trijas simptoma: plazmocitom koštane srži, litičke lezije kostiju i prisustvo M komponente belančevina u urinu ili serumu. Od laboratorijskih analiza potrebno je uraditi kompletnu krvnu sliku, broj trombocita, aspiraciju i biopsiju koštane srži, ispitivanje urina i seruma kako bi se otkrilo prisustvo M komponente, zatim kalcijum, kreatinin i viskoznost u serumu. Određuju se i imunogloblini, a karakterističan je i nalaz slepljenih crvenih krvnih zrnaca (rulo fenomen) u perifernom razmazu.

Lečenje

Smatra se kako izlečenje u mijelomu nije moguće, pa se lečenje mora prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju. U većini slučajeva potrebno je lečenje kroz neodređeni vremenski period. Standardno lečenje sastoji se od pulsne terapije alkilirajućim lekovima (L-fenilalanin mustard, ciklofosfamid ili hlorambucil) i pronizonom (kortikosteroid).