Terapija trombocitoze

trombocitozaReč je o relativno čestom problemu koji je prisutan u vreme infekcija (češće bakterijskih nego virusnih) kada organizam prekomerno reaguje na uzročnike infekcije i hemijske produkte koji se u infekciji oslobađaju. Većinom se to događa kod mlađih osoba I dece. U periodima između infekcije broj trombocita je u granicama normale ili blago povišen. Kod trajno povišenih vrednosti reč može biti o početku malignog procesa koštane srži ili o jednom od  dva poznata nasledna oblika bolesti. Tada pojedini članovi porodice  imaju takođe povišene  trombocita.

Esencijalna trombocitoza, ili primarna trombocitemija predstavlja hroničnu mijeloprolioferativnu bolest kod koje postoji uvećanje ukupnog broja krvnih pločica (trombociti) u krvi.

Gotovo svaki treći pacijent je u vreme postavljanja dijagnoze bez ikakvih simptoma i znakova. Kada postoje simptomi i znakovi, kod najvećeg broja pacijenata, oni potiču od tromboze krvnih sudova.

Najčešće se javljaju :

  • glavobolja kao najčešći neurološki simptom, mada se mogu javiti problemi sa govorom, vrtoglavica, nesvestica, gubitak vida, epileptični napadi…
  • na prstima se može javiti bol i gangrena
  • tromboza velikih krvnih sudova može da zahvati krvne sudove ekstremiteta (duboka venska tromboza)
  • mogu da budu zahvaćeni krvni sudovi srca (koronarni sindrom)
  • na gastrointestinalnom traktu se veoma često javljaju komplikacije u vidu krvarenja
  • krvarenje se može javiti i na koži, desnima, zglobovima i moždanom tkivu
  • može da dodje do pojave gubitka apetita i telesne težine

TERAPIJA TROMBOCITOZE:

Lečenje esencijalne trombocitoze podrazumeva ordiniranje hidroksiureje, interferona alfa, radioaktivnog fosfora 32 i niskih doza aspirina na dnevnoj osnovi.  Kod hitnih slučajeva, dolazi u obzir plazmafereza.