anemija

Esencijalna trombocitemija (povećan broj krvnih pločica)

anemijaEsencijalna trombocitemija je redak, hronični poremećaj nepoznatog uzroka koji se karakteriše povećanim stvaranjem trombocita (krvnih pločica). Trombociti su specijalizovane krvne ćelije čijim slepljivanjem na mestu povrede krvnog suda dolazi do zaustavljanja krvarenja. Iako je glavna karakteristika esencijalne trombocitemije povećano stvaranje trombocita, može postojati i povećan broj eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i leukocita (belih krvnih zrnaca).

Osobe sa esencijalnom trombocitemijom imaju rizik od spontanog stvaranja krvnog ugruška (tromba) unutar krvnog suda, nezavisno od postojanja oštećenja, sa posledičnom embolijom (začepljenjem krvnog suda) vitalnih organa. Drugi simptomi povezani sa esencijanom trombocitemijom uključuju glavobolju, vrtoglavicu, krvarenja iz desni ili iz gastrointestinalnog trakta, uvećanu slezinu (splenomegalija) i stanje poznato kao eritromelalgija. Eritromelalgija se karakteriše crvenilom ekstremiteta, najčešće donjih, sa pratećim osećajem žarenja i bola.

Oko dve trećine pacijenata u trenutku dijagnoze bolesti nema nikakve simpome. Zapravo, većina poremećaja se dijagnostikuje u toku rutinskih laboratorijskih analiza krvi.

Kod većine obolelih se u nekom periodu razvoja poremećaja jave simptomi tromboze malih ili većih krvnih sudova, ili manja krvarenja. Krvarenje iz većih krvnih sudova je veoma neuobičajeno.

Esencijalna trombocitemija pripada grupi bolesti poznatih pod nazivom mijeloproliferativne bolesti. Druge tri bolesti koje se ubrajaju u ovu grupu su hronična mijelogena leukemija, policitemija vera i idiopatska mijelofibroza. Obzirom da postoji nekontrolisano stvaranje ćelija jedne od krvnih loza, može se reći da predstavlja jedan od oblika „raka“ krvi.