Uzroci povišenog nivoa hemoglobina

Povišen nivo hemoglobina može da postoji u situaciji kada je našem telu potrebna dodatna količina kiseonika.

Povišen nivo hemoglobina može da se nađe npr. kod pušača, usled konstantog unosa ugljen-monoksida koji se vezuje za hemoglobin i onemogućava dalje vezivanje kiseonika. Zato, organizam počinje da stvara više hemoglobina, kako bi nadomestio smanjeni kapacitet vezivanja i prenosa kiseonika.

Nivo hemoglobina veći od uobičajenog može da postoji i kod osoba koje žive i/ili rade na većoj nadmorskoj visini. Opet se radi o kompenzatornom povećanju nivoa hemoglobina, usled smanjene koncentracije kiseonika u vazduhu koji postoji na velikim nadmorskim visinama.

Ređe, povećanje nivoa hemoglobina može da se javi kod:

  • Hronične bolesti srca i/ili pluća
  • Bolesti koštane srži
  • Hormonske terapije eritropoetinom (npr. kod hronične bubrežne insuficijencije) koji podstiče stvaranje crvenih krvnih ćelija.

Ukoliko je povišen nivo hemoglobina jedini parametar koji je poremećen, uz normalne vrednosti drugih analiza, verovatno se ne radi o nekom ozbiljnom poremećaju.

Drugi uzroci koji mogu da dovedu do povećanja nivoa hemoglobina:

  • Urođene bolesti srca
  • HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća)
  • Emfizem
  • Dehidratacija
  • Bolesti bubrega
  • Bolesti jetre
  • Poremećaj funkcije koštane srži (polycythemia vera)

Povišen nivo hemoglobina se uglavnom slučajno otkrije, u sklopu rutinskih laboratorijskih analiza, ili u toku istraživanja nekog drugog poremećaja.

Da li je potrebno i na koji način će se tretirati povišen nivo hemoglobina zavisiće od rezultata drugih parametara, kao i od postojanja osnovne bolesti koja je dovela do povećanja nivoa hemoglobina.