Kako se leči anemija kod obolelih od kancera?

rak-creva-1375394810-347255Anemija se kod osoba obolelih od kancera može javiti kao posledica različitih faktora. Zajedničko za sve faktore koji do toga dovode jeste da oni onemogućavaju da organizam stvori nove eritrocite.
Bubrezi luče hormon eritopoetin koji stimuliše ko­štanu srž da proizvodi eritrocite. Jedan od efekata kancera jeste usporavanje lučenja ovog hormona, tako da sa malom količinom eritropoetina koštana srž ne dobija dovoljno sti­mulansa za proizvodnju normalnog broja novih eritrocita.
Pacijenti koji dobijaju hemoterapiju u vidu lekova koji sadrže platinu su u visokom riziku da dobiju anemi­ju jer ovi ljekovi mogu da oštete bubrege. Oštećeni bubrezi luče manju količinu hormona eritropoetina, a to rezultira manjim brojem novih eritrocita.

KAKO MOŽETE SPREČITI ANEMIJU?

Osobe obolele od kancera anemiju mogu dobiti na neki od načina.
-Hemoterapija, ili zračenje, može dovesti do oštećenja koštane srži, a samim tim i do anemije.
-Kod osoba obolelih od kancera životni vek eritro­cita je kraći.
-Nedostatak gvožđa u krvi može izazvati anemiju.
Ukoliko imate kancer, nije lako sprečiti anemiju ali možete sprečiti da ona postane ozbiljna. Ako imate neki od simptoma anemije,obavezno se obratite vašem lekaru. Lečenje anemije koja je nastala kao posledica kancera znatno je efikasnije ukoliko se sa lečenjem počne ranije, pre nego što simptomi postanu ozbiljni.

TERAPIJA ANEMIJE KOD OBOLELIH OD KANCERA?

Postoje dva osnovna načina lečenja anemije kod osoba koje imaju kancer, a to su transfuzija krvi i primena lekova koji podstiču stvaranje eritrocita.
Transfuzija krvi se najčešće primjenjuje ukoliko je nivo hemoglobina izuzetno nizak ili ako su simptomi ane­mije ozbiljni. Transfuzija krvi brzo podiže nivo hemoglobina,a samim tim i pacijent se za kratko vrieme oseća bolje. Transfuzija, međutim, sa sobom nosi i određeni rizik. Kod nekih pacijenata može doći do infekcije, a pojedini pacijenti mogu doživeti ozbiljne reakcije na transfuziju.

Lečenje anemije

Za lečenje anemije veoma je važna i ishrana. Kod pacijenata sa kancerom koji imaju anemiju od velike važnosti je da kroz ishranu nadoknade nedostatak gvožđa u organizmu. Gvožđa najviše ima u iznutricama, pšeničnim klicama, žumancetu, krompiru, orasima, crvenom mesu, sušenom voću i lisnatom zelenom povrću.
Da bi se gvožđe dobro apsorbovalo u organizmu potrebna je i zadovoljavajuća koncentracija hlorovodonične kiseline i vitamina C koji u značajnoj meri potpomaže apsor­pciju gvožđa. Vitamin B6 je značajan za apsorpciju gvožđa ali je pored toga on od esencijalne važnosti za iskorištavanje gvožđa prilikom sinteze hemoglobina. Fosfor, kalcijum, bakar, mangan, B2, B11, B12 takođe pospješuju apsorpciju gvožđa.
petica novaPrimed 5 feromed je prirodan preparat, napravljen po proverenoj recepuri, na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe. PRIMED 5 obezbeđuje organizmu optimalnu količinu gvožđa za pravilnu izgradnju crvenih krvnih zrnaca. Povećanjem koncentracije gvožđa povećava se stvaranje hemoglobina koji ima osnovnu ulogu u prenošenju kiseonika putem krvotoka. Dobro se apsorbuje iz creva, nema nikakvih neželjenih efekata, odlično se podnosi i za kratko vreme pokazuje svoje blagotvorne efekte u organizmu.