Najbolji borac protiv anemije

cviklaAnemija (malokrvnost) je stanje nedostatka eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). Eritrociti sadrže crveni, gvožđem bogati protein – hemoglobin (Hb), koji kiseonik iz pluća prenosi do svih mišića i organa vašeg organizma.

Kada imate mali broj eritrocita tada je manje i hemoglobina, zbog čega je „dostava” kiseonika organima kao što su mozak, srce i mišići znatno smanjena. Zbog smanjenog broja eritrocita srce radi brže u pokušaju da većim protokom nadoknadi manjak kiseonika u krvi siromašnoj eritrocitima. Anemija se ponekad teško otkriva jer su njeni rani simptomi veoma blagi. Zbog toga ćete je lako pomešati sa tegobama koje se viđaju kod drugih bolesti ili nakon korišcenja nekih lekova.

Anemija vam može smanjiti životnu energiju

Ona vam može smanjiti životnu energiju do te mere da vam oteža obavljanje najosnovnijih kućnih aktivnosti. Takođe, pogoršava i tegobe koje stvaraju ostale bolesti ako se „udruži” sa njima, pa pospanost, slabost, malaksalost i drugi simptomi postaju veoma izraženi. Ukoliko se anemija ne leči na vreme, teško stanje organizma može dovesti do potrebe za transfuzijama krvi. Anemija može da dovede i do preopterećenja srca i pojave srčanih tegoba, u pokušaju da popravi dopremanje kiseonika u tkiva iz krvi siromašne eritrocitima, a može da oteža i mentalne procese. Ako dugo traje ili se simptomi pogoršavaju sve ovo može ozbiljno i trajno da naruši vaše zdravlje.

Pristupi u lečenju su različiti i zavise od uzroka anemije

Pristupi u lečenju su različiti i zavise od uzroka anemije. Zato je veoma važno da potražite savet lekara koji će otkriti uzrok, a ono što vi sami možete da uradite jeste promena načina ishrane. Anemija vam može smanjiti životnu do te mere da vam oteža obavljanje najosnovnijih kućnih aktivnosti.

Primed 5 feromed u borbi protiv anemije

primed5Primed 5 feromed  je prirodan preparat, napravljen po proverenoj recepuri, na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe.Primed 5 obezbeđuje organizmu optimalnu količinu gvožđa za pravilnu izgradnju crvenih krvnih zrnaca. Povećanjem koncentracije gvožđa povećava se stvaranje hemoglobina koji ima osnovnu ulogu u prenošenju kiseonika putem krvotoka.