Najčešći uzroci gubitka svesti

Gubitak svesti (sinkopa) predstavlja nagli, kratkotrajni gubitak svesnosti i mišićnog tonusa. Veliki broj faktora može dovesti do gubitka svesti, a ono što je zajedničko za sve je nedovoljno snabdevanje mozga kiseonikom, usled smanjenog dotoka krvi.

Najčešći uzroci gubitka svesti su kardiovaskularni poremećaji: aritmija, anemija, nizak nivo šećera (hipoglikemija) i poremećaj nervnog sistema koji utiče na regulaciju krvnog pritiska. Pad krvnog pritiska je vrlo često praćen gubitkom svesti.

U većini slučajeva, gubitak svesti je bezazlena pojava, kratko traje i ne ostavlja nikakve posledice. Dovoljno je nekoliko minuta da se osoba potpuno oporavi. U manjem broju slučajeva, gubitak svesti može ukazivati na neko ozbiljnije stanje ili bolest. Ukoliko se gubitak svesti  često dešava, neophodno je posetiti lekara, kako bi se sprovelo određeno istraživanje i utvrdio uzrok.

Gubitak svesti posebno može biti problematičan kod starijih osoba koje su pod većim rizikom da dožive različite povrede prilikom pada.

Vazovagalna sinkopa je najčešći oblik nekomplikovanog gubitka svesti, posebno kod dece ili mladih osoba. Dešava se uglavnom kada osoba dugo stoji u toplom i zagušljivom prostoru. Pad pritiska u kombinaciji sa nedovoljnom količinom kiseonika doprinosi nedovoljnom dotoku kiseonika u moždano tkivo, te dolazi do gubitka svesti.

Pad nivoa šećera u krvi dešava se najčešće kod osoba sa dijabetesom koje ne usklade uzimanje obroka sa primenom leka ili insulina. Mozak čoveka, kao izvor energije koristi šećere. U slučaju niskog nivoa šećera u krvi, moždano tkivo trpi (“gladuje”) pa je gubitak svesti jedan od mogućih simptoma.

Anemija takođe može biti uzrok gubitka svesti. Kod veoma izražene anemije postoji nedovoljan broj funkcionalnih eritrocita koji prenose kiseonik. Kao posledica, u stanjima napora, kada je povećana potreba za kiseonikom u svim tkivima, usled nedovoljnog dopremanja kiseonika u tkivo mozga,  može doći do kratkotrajnog gubitka svesti.

U zavisnosti od uzroka koji se nalazi u osnovi gubitka svesti određuje se način tretmana. Uglavnom, rešavanjem osnovnog uzroka, rešava se i problem gubitka svesti.
Osobe sa dijabetesom moraju veoma voditi računa o usklađivanju doze leka i uzimanje hrane. Na ovaj način se najefikasnije izbegava nagli pad nivoa šećera u krvi. Takođe, savetuje se da uvek imaju pri ruci neki slatkiš (npr. kesicu meda) da bi pri pojavi simptoma niskog nivoa šećera mogli prevenirati nastanak težeg stanja.

Kada je anemija u pitanju, tretmanom anemije prema uzroku uglavnom se postepeno regulišu i simptomi, u ovom slučaju gubitak svesti. Najčešća je sideropenijska anemija (anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa). Sideropenijska anemija se uspešno rešava nadoknadom gvožđa. Kao prirodan preparat za nadoknadu gvožđa posebno preporučujemo PRIMED 5 preparat, na bazi meda i lekovitog bilja.

Kao što smo već pomenuli, postoji veoma veliki broj mogućih uzroka gubitka svesti. Najčešće se radi o bezopasnim uzrocima, ali svakako je najbolje potražiti savet lekara, kako se ne bi prevideo neki ozbiljiji zdravstveni problem.