Suplementi gvožđa- interakcije sa lekovima

interakcije-gvozda


Nakon postavljanja dijagnoze sideropenijske anemije (anemije izazvane nedostatkom gvožđa) osnovni način tretmana ove anemije je upotreba suplemenata gvožđa. Postoje različite vrste i oblici suplemenata gvožđa.

Gvožđe nije inertan element, već lako može stupiti u reakciju sa drugim elementima i jedinjenjima. Istovremena primena gvožđa sa određenim lekovima može uticati na njihovu apsorpciju iz creva. Kako bi se izbegle potencijalne interakcije, neophodno je uzimati suplemente gvožđa minimum 2h pre ili 2h nakon uzimanja lekova.

Neki od lekova koji mogu umanjiti apsorpciju gvožđa su:

  • Holestiramin i holestipol su lekovi koji vezuju žučne soli u crevima i utiču na smanjenje apsorpcije masti iz hrane. Pored smanjenja apsorpcije masti, ovi lekovi mogu smanjiti i apsorpciju gvožđa.
  • Lekovi koji smanjuju stvaranje ili neutrališu želudačnu kiselinu. Ranitidin (Ranisan), cimetidin i drugi blokatori H2 receptora smanjuju oslobađanje želudačne kiseline i tako dovode do ublažavanja simptoma gastritisa i čira na želucu. Međutim, smanjenje kiselosti želudačnog soka može smanjiti i apsorpciju gvožđa. Pored H2 blokatora, na stvaranje želudačne kiseline utiču i inhibitori protonske pumpe (Omeprazol), a antacidi su lekovi koji neutrališu već stvorenu želudačnu kiselinu.

Gvožđe može uticati na smanjenje apsorpcije sledećih lekova:

  • Tetraciklini– vrsta antibiotika sa širokim spektrom dejstva.
  • Fluorohinoloni (ciprofloksacin i drugi) su takođe antibiotici koji se koriste kod različitih vrsta infekcija
  • ACE inhibitori (Enalapril, Kaptopril i drugi) utiču na smanjenje krvnog pritiska. Gvožđe može smanjiti njihovu apsorpciju ili efikasnost ovih lekova.
  • Sinemet (levodopa i karbidopa) je lek koji se koristi u lečenju Parkinsonove bolesti. Gvožđe može smanjiti nivo ovog leka u krvi, ali nema dovoljno podataka u kojoj meri utiče na njihovu efikasnost.
  • Levotiroksin (Tivoral, Letrox) se koristi u tretmanu smanjene funkcije štitaste žlezde. Istovremena primena gvožđa može smanjiti efikasnost levotiroksina.

Lekovi koji mogu povećati nivo gvožđa:

  • Upotreba kontraceptivnih pilula može smanjiti intenzitet menstrualnog krvarenja, čime se gube manje količine gvožđa svakog meseca. Ukoliko se gubi manje gvožđa, doziranje suplemenata se može korigovati, kako bi se unos gvožđa zadržao u optimalnim količinama u toku dana.

Pomenute interakcije naglašavaju značaj poznavanja pravilne upotrebe suplemenata. Dakle, ukoliko koristite veći broj preparata i lekova uporedo, poželjno je da konsultujete vašeg lekara ili farmaceuta o potencijalnim interakcijama kako bi se one izbegle.

Sideropenijska anemija je jedna od najčešćih nutritivnih deficijencija. Nadoknada gvožđa je neophodna u svim slučajevima kada se ishranom ne unosi dovoljno gvožđa potrebnog za stvaranje hemoglobina i eritrocita.

Preporučujemo prirodni preparat za nadoknadu gvožđa

Kao jedan od prirodnih preparata za nadoknadu gvožđa izdvajamo PRIMED 5 Feromed. PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i lekovitog bilja. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan unos gvožđa, bez pratećih neželjenih efekata. Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, kod dece i odraslih.