Anemija kod bolesti creva

Young woman in pain lying on bed

Nastanak anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, između ostalog može da bude posledica postojanja nekih bolesti creva.

Gvožđe, kao i drugi nutrijenti apsorbuje se u crevima. Zapaljenske bolesti creva (Kronova bolest, ulcerozni kolitis) praćene su zapaljenjem sluzokože creva koja remeti normalnu funkciju creva, što dalje može da dovede do smanjene apsorpcije nutrijenata koji se inače apsorbuju u crevima.

Nedostatak gvožđa u dužem periodu utiče na smanjenje stvaranja hemoglobina i crvenih krvnih ćelija. Simptomi anemije su u početku diskretni, a kako napreduje smanjenje rezervi gvožđa, tako se povećava intenzitet postojećih i dolazi do pojave novih simptoma.

Uobičajeni simptomi anemije su umor, malaksalost, otežano obavljanje aktivnosti koje zahtevaju fizički napor, a kod izraženije anemije mogu da se jave i osećaj lupanja srca, vrtoglavica i drugi simptomi.

Simptomi anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa (sideropenijske anemije) su isti, bez obzira na uzrok koji dovodi do nedostatka gvožđa, a uslovljeni su ulogom koje gvožđe ima u organizmu čoveka.

Anemija koja nastaje kod zapaljenskih bolesti creva može da dodatno otežava normalno funkcionisanje osoba sa ovim poremećajem. Zbog toga je važno da se blagovremeno uoči postojanje anemije, kako bi se sproveo odgovarajući tretman i sprečila ili ublažila pojava neprijatnih simptoma.

Pored gvožđa, kod zapaljenskih bolesti creva može da bude otežana apsorpcija svih nutrijenata koji se apsorbuju u crevima, pa se i o tome vodi računa u tretmanu.