Anemija kod starijih osoba

stari


Anemiju kod starijih osoba ne treba prihvatiti samo kao posledicu starenja.

Anemija se sreće kod 80 % starijih pacijenata.

Najčešći uzrok anemije kod starijih osoba su hronična bolest i nedostatak gvožđa.

Nedostatak vitamina B12, nedostatak folata, gastrointestinalna krvarenja, mijelodisplastični sindrom su još od nekih uzroka anemije kod starijih osoba.

Serumski nivo feritina je najkorisniji test kojim se razlikuju anemija zbog nedostatka gvožđa i anemija kao posledica hronične bolesti.

Takođe, anemija koja je nastala zbog nedostatka vitamina B12 se može potvrditi određivanjem metilmalonične kiseline u serumu. Ova anemija se može efikasno tretirati oralnim suplementima vitamina B12.

Anemija zbog nedostatka folne kiseline se tretira sa 1 mg folne kiseline dnevno.

Anemija kod starijih osoba veoma česta

Anemija kod starijih osoba je česta i njena učestalost raste sa godinama života. Korišćenjem kriterijuma Svetske zdravstvene organizacije za anemiju, (hemoglobin niži od 120 g/l kod žena i hemoglobin niži od 130 g/l kod muškaraca) dolazi se do podataka da se anemija javlja sa učestalošću od 8 do 44 %, sa najvećom prevalencom među muškarcima sa 85 i više godina života.

Povećana učestalost anemije sa starenjem dovela je do spekulacije da se niži nivo hemoglobina javlja kao normalna posledica starenja. Međutim, postoje najmanje dva razloga za posmatranje anemije kao bolesti kod starijih.

Prvo, većina starijih ljudi održava normalan nivo crvenih krvnih zrnaca, hemoglobina i hematokrita.

Drugo, kod većine starijih pacijenata se sreće nivo hemoglobina manji od 12o g/l.

Znaci i simptomi anemije kod starijih osoba

Mnogi znaci i simptomi anemije kod starijih osoba mogu biti podmukli i skriveni, a često pacijenti prilagode svoje aktivnosti fiziološkom stanju organizma i normalno funkcionišu uprkos anemiji.

Tipični simptomi anemije kod starih osoba su umor, slabost, dispneja, nisu specifični samo za anemiju i kod starijih pacijenata se često pripisuju starenju.

Bledilo kože može pomoći kod dijagnoze anemije, ali se inače javlja kod starije populacije i kada nije prisutna anemija.

Konjuktivalno bledilo je pouzdan znak anemije i treba da podstakne lekara da uradi analize krvi.

Pored konjuktivalnog bledila, još nekoliko znakova može da doprinese dijagnozi anemije.

Često pacijenti imaju znake pogoršanja nekog poremećaja ili bolesti zbog postojanja anemije. To su pogoršanje srčane insuficijencije, gubitak memorije i koncentracije, pogoršanje vrtoglavice i nesvestice. Anemija se i ovde može lako prevideti ako je kliničar nema u vidu.

Kohortne studije su otkrile da su dva najčešća uzroka anemije kod starijih osoba hronična bolest i nedostatak gvožđa. Kod 15 do 20 % pacijenata sa anemijom njen uzrok se ne nalazi, međutim i u tom slučaju prognoza je dobra.

Preporučujemo prirodni preparat protiv anemije

primed-5-feromed

Primed 5 feromed nadoknađuje nedostatak gvožđa, povećava nivo hemoglobina i stimuliše stvaranje svih krvih loza.

Zbog svog organskog sastava i kvalitetnih sastojaka ovaj preparat ima izuzetno dobru apsorpciju i iskoristljivost do 4x veću od ostalih oblika unošenja gvožđa.

Ujedno sastojci ovog preparata blagotvorno deluju na sluzokožu želuca i pomažu u terapiji eradikacije bakterije  Helicobacter pilory.