Eritroblastopenija (Erythroblastopenia)

aplasticna-anemijaEritroblastopenija (Erythroblastopenia) je teška malokrvnost nastala zbog smanjenog stvaranja eritrocita u kostnoj srži.

Nastaje zbog bolesti matične ćelije kostne srži. U kostnoj srži nema eritroblasta iz kojih nastaju eritrociti ili je njihov broj smanjen. To stanje se zove aplazija kostne srži.

Uzrok i podela bolesti

Eritroblastopenija može da bude akutna, hronična i urođena. Akutno oštećenje kostne srži (akutna aplazija) je prolazno stanje. Može da se javi kod obolelih od hronične hemolizne anemije, virusnih infekcija (zapaljenje pluća, zauške, mononukleoza, hepatitis) ili da bude posledica korišćenja pojedinih lekova (hloramfenikol, baktrim, soli zlata, cefalotin, penicilamin).

Eritroblastopenija može da bude i hronična kada oštećenje kostne srži nastaje zbog poremećaja imuniteta. To se javlja kada postoje antitela protiv eritroblasta i eritroidnih progenitora ili eritropoetina (poremećaj humoralnog imuniteta) ili kao posledica delovanja T-limfocita ili NK-limfocita (poremećaj ćelijskog imuniteta).

Ovaj oblik anemije može da se javi udruženo sa autoimunim bolestima (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus) i tumorima kao što su limfom, mijelom, timom i razni karcinomi.

Urođena eritroblastopenija je retka. Javlja se u okviru sindroma (Diamond-Blackfan) kod koga uz poremećaj kostne srži postoje fizičke nenormalnosti.

Simptomi

Bolesnici osećaju umor, nedostatak vazduha i bledi su. Ako je bolest posledica delovanja virusa najčešće se žale da se umor javio posle preležane infekcije disajnih puteva.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja pregledom kostne srži gde se uočava hipoplazija eritrocitne loze (granulocitna i trombocitna su normalne). Kod bolesnika sa hroničnom anemijom koji su dobili akutnu eritroblastopeniju nalazi se jako smanjenje retikulocita. Ova bolest može da liči na aplastičnu anemiju i mijelodisplazni sindrom.

Terapija

Kod akutne bolesti prekida se korišćenje leka koji je oštetio kostnu srž, daje se folna kiselina i primenjuje transfuzija erittrocita. U hroničnoj bolesti koriste se imunosupresivni lekovi (kortikosteroidi, ciklosporin, ciklofosfamid, ALG).