Infekcije uzročnici anemije

VirusOdređeni mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave hemolizne anemije kada ona predstavlja jedan od znakova osnovne bolesti.

Mehanizam hemolize je različit. Delovanjem protozoa dolazi do uvećanja slezine i pojave hipersplenizma koji je uzrok nastanka hemolize. U bolesnika samalarijom dolazi do ulaska merozoita, razvojnog stadijuma malarične amebe, u eritrocite, do pojačane propustljivosti opne eritrocita i pojave autoimunih poremećaja.

Hemolizna anemija koja nastaje usled dejstva bakterija izazvana je oštećenjem opne eritrocita pod dejstvom bakterijskih toksina. Drugi mehanizam razgradnje eritrocita je u delovanju antitela protiv bakterijskih toksina koji se vezuju za njih ali dovode i do razgradnje opne eritrocita.

Infektivni uzročnici hemolizne anemije
Protozoe

  • Pazmodijumi Leishmania donovani

Bakterije

  • Clostridium welchii, Bartonela baciliformis, Diplococcus pneumoniae, Echerichia coli, Haemophilus influenzae Salmonela, Shigela, Streptococcus

Virusi

  • Coxsackie Citomegalovirus, Epstein-Barrov virus, Herpes simplex, Rubeola.

Delovanje virusa opisuje se kao stvaranje imunog kompleksa koji se vezuje za eritrocit, a komplement dovodi do razgradnje opne eritrocita.