Smanjen broj eritrocita

eritrocitiEritrociti, ili crvene krvne ćelije imaju veoma značajnu ulogu u organizmu. Eritrociti sadrže hemoglobin, protein koji omogućava prenošenje kiseonika iz pluća do svih organa i ćelija u telu čoveka. Smanjenje broja cirkulišućih eritrocita imaće za posledicu smanjenje snabdevanja organa kiseonikom. Nedovoljan broj eritrocita je jedan od uzroka anemije. U zavisnosti od stepena smanjenja eritocita razlikovaće se ispoljavanje simptoma anemije.

Postoji veći broj uzroka smanjenja broja eritrocita, ali većinu njih moguće je podeliti u 3 grupe:

 • Gubitak veće količine krvi

 • Nedovoljno stvaranje eritorcita

 • Povećana razgradnja eritrocita.

Povećan gubitak krvi Nedovoljno stvaranje eritrocita Povećana razgradnja eritrocita
 • Iznenadni gubitak veće količine krvi (povrede, operacija)
 • Hronični gubitak krvi (hemoroidi, karcinom)
 • Obilni menstrualni ciklusi
 • Nutritivni deficiti (nedostatak vitamina B12, folata, gvožđa)
 • Smanjenje nivoa eritropoetina bolesti bubrega)
 • Aplastična anemija
 • Bolesti slezine
 • Autoimuna hemolitička anemija
 • Paroksizmalna noćna hematurija
 • Urođena sferocitoza

Pojačano menstrualno krvarenje koje se ponavlja svakog meseca najčešći je uzrok anemije kod žena u generativnom periodu.

Takođe, u perimenopauzalnom periodu, usled hormonskih promena, pojava “odliva” u toku menstruacije često dovodi do gubitka veće količine krvi i posledično dolazi do razvoja manje ili više izražene anemije. Hemoroidi, kao i karcinom jednjaka, želuca ili debelog creva koji zahvata krvne sudove, dovodi do hroničnog gubitka krvi. Ukoliko dođe do oštećenja većeg krvnog suda, krvarenje može biti intenzivno, nekada i životno ugrožavajuće.

Sideropenijska anemija

Sideropenijska anemija je jedan od najčešćih oblika nutritivnih deficijencija. Povećan rizik postoji posebno kod određenih kategorija stanovništva (deca, trudnice, sportisti), koje imaju povećane potrebe za gvožđem i drugim nutrijentima. Hronična bubrežna insuficijencija dovodi do smanjenja proizvodnje eritropoetina, što za posledicu ima smanjeno stvaranje eritrocita. Aplazija koštane srži može nastati usled dejstva toksina, nekih lekova ili virusa. Uglavnom pstoji supresija i drugih krvnih loza (leukocita i trombocita).

Bolesti slezine mogu dovesti do povećane destrukcije eritrocita koji krvotokom dospevaju u slezinu. Paroksizmalna noćna hemoglobinurija nastaje usled oštećenja eritrocita autoimunom reakcijom. Karakteriše je prisustvo (uglavnom ujutru) urina tamne boje, koja potiče od povećanog sadržaja hemoglobina oslobođanog iz oštećenih eritrocita. Urođeni defekti u sintezi hemoglobina uzrokuju formiranje eritrocita promenjenog oblika. Ovi eritrociti nisu elastični, pa prilikom prolaska kroz krvne sudove slezine dolazi do zadržavanja i oštećenja.

Tretman anemije zavisi od uzroka smanjenja broja eritrocita. Anemija koja se javlja u sklopu kliničke slike neke bolesti, uglavnom zahteva, i poboljšava se tretmanom osnovne bolesti.

Kada su nutritivne deficijencije u pitanju, osnovni pristup tretmanu je nadoknada nutrijenta koji nedostaje. Kada je sideropenijska anemija u pitanju, ukoliko nije moguće ishranom obezbediti dovoljan unos gvožđa, preporučuje se upotreba suplemenata.

Preporučujemo upotrebu PRIMED 5 feromed preparata

primed-5-feromed

Od prirodnih preparata, u slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa, preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 5 Feromed.

PRIMED 5 je prirodan preparat, na bazi meda i lekovitog bilja. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan dnevni unos gvožđa neophodnog za pravilnu izgradnju hemoglobina i eritrocita.

Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.