Entries by Stanko Nikolic

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih zrnaca u krvi. Normalna vrednost kreće se oko 45% za muškarce i 40% za žene. Hematokrit se meri u sklopu kompletne analize krvne slike. Uz njega meri se i hemoglobin, broj belih krvnih zrnaca i trombociti. Neki od najčešćih uzročnika povišenog hematokrita su sledeći: uzimanje nekih anaboličkih steroida može […]

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja u strukturi i sintezi hemoglobina, koji se svrstaju u tri grupe: Kvalitativni poremećaj-abnormalni hemoglobin Kvantitativni poremećaj ili   Poremećaj zbog zataljivanja mehanizma prelaza fetalnog u adultni hemoglobin. Hemoglobinopatija je greška u sintezi hemoglobina primeri su hemoglobin S (anemija srpastih stanica), hemoglobin  C i nestabilni hemoglobin. Simptomatologija: Zbog oblika hemoglobina remete […]

Uzroci limfocitoze

Limfocitoza je porast belih krvnih ćelija, koje se nazivaju limfociti. Postoji pet osnovnih podvrsta belih krvnih ćelija, a svaka od njih bori se protiv različitih bolesti. Broj limfocita može premašiti uobičajeni prag i bez prisustva bolesti. Neki od opštih uzroka limfocitoze jesu: Infekcija (bakterijska, virusna i ostalo) Rak krvi ili limfnog sistema Autoimune bolesti Specifični […]

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su potrebne za zaustavljanje krvarenja. Normalan broj trombocita je 150000-450000 u mililitru krvi.Trombociti se stvaraju u kostnoj srži. Životni vek trombocita je oko nedelju dana, posle čega se razgradjuju i nestaju iz cirkulacije. Transfuzija trombocita se primenjuje onim bolesnicima kod kojih je broj trombocita toliko smanjen da je nedovoljan da […]

Terapija trombocitoze

Reč je o relativno čestom problemu koji je prisutan u vreme infekcija (češće bakterijskih nego virusnih) kada organizam prekomerno reaguje na uzročnike infekcije i hemijske produkte koji se u infekciji oslobađaju. Većinom se to događa kod mlađih osoba I dece. U periodima između infekcije broj trombocita je u granicama normale ili blago povišen. Kod trajno povišenih […]

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih krvne pločice, što izaziva krvarenja u koži i unutrašnjim organima. Reč je o nedostatku krvnih pločica, sitnih krvnih ćelija koje imaju ključnu ulogu u zatvaranju oštećenih krvnih sudova, što izaziva prekomerna krvarenja. Trombocitopenija nastaje kada koštana srž ne stvara krvne pločice ili kad ih slezina u prevelikoj meri […]

Fon Vilebrandova bolest

Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI FAKTORI: Uzrok je anomalija gena koji se nasleđuje od jednog roditelja. Starosno doba, pol i način života nisu značajni faktori. Kod Fon Vilebrandove bolesti, krv ne sadrži supstancu zvanu Fon Vilebrandov faktor ili je sadrži u vrlo malim količinama. Fon Vilebrandov faktor se vezuje za protein zvani faktor […]

Slabost i anemija

Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom odjednom su vam preteški, nedostaje vam koncentracije, pospani ste  i bledi , srce vam se uzlupa i na najmanji napor…. Možda se radi o anemiji. Sama reč anemija na latinskom jeziku znači “bez krvi”. Anemija je opšte prihvaćeni naziv za smanjeni broj eritrocita u […]

Normalan broj leukocita

Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema čija je osnovna uloga zaštita organizma od zaraznih bolesti i stranih materija. Leukociti nastaju u koštanoj srži, ali delom i u timusu (grudna žlezda koja se nalazi ispod grudne kosti), limfnim žlezdama i čvorovima, i slezini. Povišen broj belih krvnih zrnaca je često indikator bolesti. Kod zdravih, odraslih osoba on […]

Anemija u trudnoći

Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica. Prvi simptomi su umor i pospanost. Anemija je medicinski naziv za nedostatak crvenih krvnih zrnaca – eritrocita u organizmu. Posledica toga je njihova smanjena sposobnost prenošenja kiseonika – koji udišemo plućima, a koji se putem krvi prenosi do svih organa u našem telu. Prvi znaci nedostatka kiseonika […]

Eritrociti (crvena krvna zrnca)

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu, čija je osnovna uloga transport gasova – kiseonika od pluća do tkiva i ugljen-dioksida u obrnutom smeru. Eritrociti su ćelije oblika bikonkavnog sočiva. Prosečan dijametar im iznosi oko 7,8 μm a debljina 2,4 μm na periferiji, odnosno 1 μm ili manje u centralnom delu ćelije. Ovakav oblik im daje maksimalnu elastičnost i savitljivost, omogućavajući eritrocitima da prođu i […]

Anemija usled krvarenja

Hemoragija ili krvarenje znači izlazak krvi iz krvnih sudova izvan organizma ili u neku šupljinu ili tkivo u samom organizmu. Vrste krvarenja: 1.Arterijsko krvarenje: -Nastaje kada krv izlazi iz arterije -Izlazi pod pritiskom I šiklja u mlazovima koje odgovaraju sistolama srca -Krv je svetlo crvena 2.Vensko krvarenje: -Nastaje izlivanje krvi iz vene, krv polako teče […]

Krvna slika (eritrociti i hemoglobin)

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnimmaterijama. KKS uključuje broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV,MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), diferencijalnu krvnu sliku (podvrsteleukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobin i hematokrit Eritrociti (RBC), crvena krvna […]

Terapija Hiposideremijske anemije

Hiposideremijska anemija nastaje zbog deficita gvožđa u organizmu. Deficit gvožđa u organizmu može da nastane usled povećanog gubljenja gvožđa iz organizma, loše apsorpcije gvožđa u crevima, povećanih potreba organizma za gvožđem i nedovoljnog unošenja gvožđa. Javlja se umor, malaksalost, otežano podnošenje napora, bledilo lica, pojava lupanja srca, učestale su glavobolje I otežano gutanje, atrofija kože, […]

Srpasta anemija

Srpasta anemija je specifičan tip tzv. bolesti srpastih ćelija, koje predstavljaju grupu genetičkih poremećaja. To su nasledne, hronične i doživotne bolesti krvi, koje pogađaju crvena krvna zrnca, odnosno njihov glavni deo hemoglobin, koji omogućava prenos kiseonika od pluća do svih delova tela. Normalna crvena krvna zrnca sadrže hemoglobin A, međutim, postoje i abnormalne forme, kao […]

Hemoglobin

Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca, eritrocita. Ime hemoglobin se sastoji od reči hem i globin i na taj način pokazuje da je hemoglobin globularni protein koji sadrži hem grupu. Hem grupa se sastoji od organskog dela i atoma gvožđa koji je odgovoran za vezivanje kiseonika. Hemoglobin prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i […]

Hemolizna anemija

Crvena krvna zrnca žive u proseku tri do četiri meseca, a ukoliko je njihov vek skraćen, nastaje malokrvnost. Ubrzana razgradnja eritrocita dovodi do oslobađanja hemoglobina koji se dalje metaboliše u bilirubin, čiju preveliku količinu u organizmu jetra ne može da izluči u žuč, što vodi ka pojavi žutice. Hemolizna anemija može biti nasledna i nastaje […]

Anemija usled nedostatka gvožđa

Ovo je sigurno najrasprostranjeniji oblik malokrvnosti koji ne bira starosnu grupu ali je naročito karakterističan za decu u pubertetu, žene u reproduktivnom dobu i za pothranjene osobe. Uzrok se krije u gubljenju gvožđa preko sitnih krvarenja iz različitih organa (materice, hemoroida, creva, bubrega) ili nedovoljnog unosa ovog minerala hranom i povećanih potreba za njim, na […]

Morfološka klasifikacija anemija

1. Makrocitna Megaloblastnac(perniciozna, nutritivna) Nemegaloblastna (hemoliza, bolesti jetre) Dg: MCV>94; MCR>8,5; MCHC<31 2. Mikrocitna Hipohromna (deficit Fe) Poremećaj sinteze globina (hemoglobinopatije) Poremećaj sinteze hema, porfirina Dg: MCV<80, MCR<6, MCHC>31 3. Normocitna, normohromna Akutno krvarenje Hemolizne bolesti Aplastična anemija Leukemije, plazmocitom Hipopituitarizam, miksedem Insuficijencija bubrega i jetre Dg: MCV=82-92; MCHC>30 Simptomi: Bleda boja kože i vidljivih […]

Megaloblastna anemija

Megaloblastna anemija nastaje kao posledica nedostatka vitamina B12 (perniciozna anemija) i/ili folne kiseline,odnosno vitamina B9. Uzroci koji dovode do deficita jesu česte i iscrpljujuće dijete, smanjen unos namirnica bogatih ovim važnim nutrijentima, povećane potrebe (trudnoća, dojenje, ubrzan rast kod dece, hronična hemolizna anemija … ), gastritisi konzumiranje pojedinih lekova. Megaloblastna anemija je bolest koja je […]