Entries by Stanko Nikolic

Feritin u krvi

Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu se normalno stvaraju rezerve gvožđa i to u formi feritina i hemosiderina. Feritin je depo gvožđa koji se nalazi u ćelijama i može, po potrebi, vrlo brzo da oslobodi gvožđe koje onda postaje dostupno drugim tkivima i organima. Mala količina feritina se oslobađa u krv i ta količina je direktno proporcionalna količini deponovanog gvožđa u […]

Anemija u endokrinim bolestima

Brojni hormoni u našem organizmu, uključujući tiroksin, testosteron i hormon rasta deluju na produkciju eritrocita. Zbog toga se blaga ili umerena, normohromna, normocitna anemija često javlja u endokrinim bolestima tipa hipertireoidizma, Adisonovoj bolesti, hipogonadizmu i panhipopituitarizmu. Moguće je da anemija u hipotireoidizmu nastaje zbog smanjene potrebe za transportom kiseonika, jer je i potrošnja kiseonika smanjena zbog nedostatka tireoidnog hormona. […]

Eritroblastopenijska anemija

Eritroblastopenijska anemija je težak oblik malokrvnosti koja nastaje zbog nedovoljnog stvaranja eritrocita u koštanoj srži. Uzrok je bolest matične ćelije koštane srži, zbog čega nema dovoljno eritroblasta iz kojih nastaju eritrociti. To se zove aplazija koštane srži. Uzrok i podela bolesti Eritroblastopenija može biti akutna, hronična i urođena. Akutna eritroblastemija je prolazno stanje. Može da se javi kod bolesnih od virusne infekcije (zapaljenje pluća, zauške, […]

Talasemije

Talasemije su skup naslednih poremećaja koji nastaju zbog nepravilnog stvaranja jednog od četiri lanaca aminokiselina koje čine hemoglobin. Talasemije se klasifikuju prema zahvaćenom lancu aminokiselina. Postoje dve vrste talasemija, alfa talasemija (zahvaćen je alfa lanac) i beta talasemija (zahvaćen je beta lanac). Takođe se razvrstavaju i prema tome da li je oštećen samo jedan gen (talasemija minor) ili su oštećena oba gena (talasemija […]

Plazmocitom

Uzrok je kao i u drugim malignim limfomoma nedovoljno poznat. Mogući su brojni etiološki faktori kao što su infektivni, nasledni, poremećaji imuniteta, uticaj hemijskih jedinjenja, jonizujućeg zračenja i onkogenih virusa. Klinička slika Najčešći simptom je bol u kostima. Nastaju oštećenja zbog razgradnje kostiju.Mogu se razviti patološke frakture (prelomi), a oštećeni krajevi mogu stvarati pritisak na kičmenu moždinu. U 25% […]

Rh inkompatibilnost

Rh je skraćenica koja označava rezus (Rhesus) faktor. Rezus faktor se određuje prema postojanju jedne belančevine na površini eritrocita. Ako je ona prisutna znači da je osoba Rh pozitivna, a ako je nema, znači da je Rh negativna. Rh pozitivna krvna grupa je češća od Rh negativne krvi. Čak 85% ljudi je Rh pozitivno. Rh inkompatibilnost nastaje kada je majka Rh negativna krvna […]

Povišen hemoglobin

Hemoglobin je glavni sastojak crvenih krvnih zrnaca i služi za prenos kiseonika do ćelija i tkiva. Visok nivo hemoglobina nije isti što i veliki broj eritrocita. Svaka ćelija ne može imati istu količinu hemoglobina. Moguće je stanje povišenog nivoa hemoglobina čak i kad je broj crvenih krvnih ćelija ispod normale. Uopšteno, povišen nivo hemoglobina je ako prelazi više […]

Mijelofibroza

Mijelofibroza je hronično oboljenje koštane srži koje se karakteriše progresivnom fibrozom koštane srži sa ekstramedularnom hematopoezom. Sa obzirom na fibrozu koštane srži hematopoeza tj. produkcija krvnih ćelija se odigrava u drugim organima, slezini i jetri. Bolest pogađa uglavnom starije osobe. Pacijenti su dugo bez simptoma i bolest se otkriva na rutinskom pregledu. Koji su simptomi i znaci mijelifibroze. Početak bolesti je postepen, […]

Eritrocitne konstante

Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita – daje informaciju o veličini eritrocita. Normalne vrednosti su 81 – 99 fl MCH (mean cell hemoglobin) – prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrendosti su 29-32.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna […]

Fibrinogen u krvi

Fibrinogen je protein koji se proizvodi u organizmu i igra vrlo važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi. Normalan nivo fibrinogena u krvi je između 2 i 4 g/l krvi. Kada dođe do povrede fibrinogen omogućava formiranje ugrušaka i tako sprečava veliki gubitak krvi. On je vrlo važan jer bi u njegovom nedostatku i male povrede bile opasne po […]

Sniženi limfociti

Postoji mnogo mogućih uzroka sniženih limfocita (manje od 15%) u krvi. Pošto se limfociti stvaraju u koštanoj srži manjak limfocita se može dogoditi ako se ne proizvodi dovoljno koštane srži ili ako se njena aktivnost smanji. Oštećenje koštane srži se pojavljuje kod aplastične anemije. To je stanje gde postoji veliko smanjenje broja ćelija koje proizvode ćelije krvi (poput belih krvnih ćelija). Koštana srž ne radi […]

D dimer

Šta je to D dimer? Završni proizvod u procesu zgrušavanja krvi je fibrin. Pri razgradnji stvorenog fibrinskog ugruška oslobađaju se sastojci ugruška koji se nazivaju D-dimeri. Njihovo povećano prisustvo ukazuje na povećano stvaranje ugruška. Ovaj screening–test je od dijagnostičke važnosti za otkrivanje DIK (diseminirane intravaskularne koagulopatije) gde dolazi do formiranja mnogobrojnih ugrušaka u svim organima i akutne vaskularne bolesti, uključujući plućnu emboliju […]

Infekcije uzročnici anemije

Određeni mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave hemolizne anemije kada ona predstavlja jedan od znakova osnovne bolesti. Mehanizam hemolize je različit. Delovanjem protozoa dolazi do uvećanja slezine i pojave hipersplenizma koji je uzrok nastanka hemolize. U bolesnika samalarijom dolazi do ulaska merozoita, razvojnog stadijuma malarične amebe, u eritrocite, do pojačane propustljivosti opne eritrocita i pojave autoimunih poremećaja. Hemolizna anemija koja nastaje usled […]

Antikoagulantna terapija

Kada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja tromba na zalistku. To je po život opasna komplikacija i jedini način da se ona spreči jeste uzimanje antikoagulantne terapije. To su lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi na veštačkom zalistku i omogućavaju njegovo funkcionisanje. U ovu grupu spadaju lekovi sa imenima: Sintrum, Farin, Sinkum i sl. Pacijenti sa […]

Povišen CRP

CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To je protein koji se proizvodi u jetri. Njegova koncentracija u venskoj krvi je važan biohemijski parametar za mnoga stanja u organizmu. Njegova normalna koncentracija je do 10 mg/ l. Vrednosti ne zavise od pola niti od životnog doba. Nenormalno niske vrednosti ovog proteina se mogu naći kod osoba na terapiji statinima ili […]

Eozinofilija

Eozinofilija je naziv za povećani broj eozinofilnih granulocita (grupa leukocita) u krvi, iznad normalnih vrednosti. Eozinofili su jedni od pet glavnih tipova odbrambenih krvnih ćelija. Normalna vrednost eozinofila u krvi je od 0- 430 po mm3 krvi za odrasle osobe. U perifernoj krvi- leukocitarnoj formuli eozinofilni granulociti čine 2-4 %. Eozinofili su deo imunog sistema odgovornog za borbu protiv parazitarnih i drugih višećelijskih infekcija. Oni […]

Anemija kod bubrežnih bolesnika

Anemija se uvek javlja u uremijskom sindromu. Sam uzrok bubrežne insuficijencije ima malog udela u nastanku te anemije već azotemija koja je posledica lošeg rada bubrega. Anemija kod bubrežnih bolesti Anemija kod bubrežnih bolesti je posledica nedovoljnog strvaranja eritrocita. Osnovni razlog loše krvne slike  je nedovoljna sinteza eritropoetina od strane bubrega. Loša krvna slika može biti izazvana nakupljanjem štetnih produkata koji se normalno izlučuju bubrezima. […]

Terapija anemije

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije. Zbog toga je posle konstatovanja da bolujete od anemije, voma značajno otkriti njen uzrok. To se može samo uz stručnu pomoć lekara koji će vam odrediti strategije lečenja kao što su promena navika u ishrani ili primena lekova. Vremenski period lečenja anemije Za ozbiljno […]

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao izolovani nizak broj trombocita sa normalnom funkcijom koštane srži i sa odsustvom drugih uzroka trombocitopenije. Ovaj poremećaj izaziva karakteristični purpurni osip i povećanu sklonost ka krvarenju. Postoji akutni i hronični oblik ovog poremećaja. Akutni oblik se uglavnom javlja nakon neke virusne infekcije, čest je kod dece i spontano se povlači nakon […]

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija je redak oblik hemolitičke anemije koju karakterišu iznenadni naleti raspadanja crvenih krvnih zrnaca i posledično izlučivanje tamno prebojene mokraće (hemoglobinurija). Iznenadno raspadanje eritrocita se može dogoditi ne samo tokom noći nego u bilo kom delu dana. Termin noćna postoji jer je urin najkoncentrovaniji ujutru pa se njegova promena boje tada najviše primećuje. Hemoglobin […]

Bolest hemoglobina C

Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se karakteriše poremećajem u sastavu hemoglobina i pojavom blage hemolitičke anemije usled povećane razgradnje eritrocita. Do ove boleste dolazi zbog greške u sintezi hemoglobina i do promena u njegovoj građi pa se unutar eritrocita formiraju kristali koji razaraju opnu eritrocita. Inače ovo je relativno benigno oboljenje koje se […]

Hemofilija A

Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor koagulacije broj VIII. Pošto se mutacija javlja na hromozomu X žene su samo prenosioci gena a muškarci oboljevaju. Zbog poremećaja koagulacije javlje sa sklonost ka krvarenjima. Tokom poslednjih godina se naročito ističe problem javljanja infekcija. Klasifikacija hemofilije A se vrši na osnovu količine prisutnog faktora VIII u krvi. Kod teškog […]

Methemoglobinemija

Methemoglobinemija se javlja kada crvena krvna zrnca sadrže više od 1% methemoglobina. To je oblik hemoglobina koji ne može da veže kiseonik pa se javlja poremećaj snabdevanja krvi kiseonikom. Ovo stanje može da se jevi u urođenom obliku kada je poremećena sama sinteza hemoglobina ili pak može nastati kao posledica dejstva nekih toksina i lekova. Kod […]

Trombocitemija

Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu povećanjem broja trombocita iznad 5×1011/L krvi. Trombocitemije su obično asimptomatske ukoliko povećanje broja trombocita ne prevazilazi 1012/L krvi. Trombocitemije preko 1012/L krvi prati pojava tromboza, krvarenja i drugih poremećaja. Prolazna trombocitemija je normalan fiziološki odgovor na stres, infekciju, traumu, mišićni napor, ovulaciju. Abnormalna trombocitemija uzrokovana je povećanim […]

Aneurizma aorte

Definiše se kao patološko proširenje (dilatacija) lumena aorte. Uzroci Aneurizma nastaje zbog slabljenja zida krvnog suda (aorte), najčešće u prisustvu predisponirajućih faktora (hipertenzija, ateroskleroza). U ¾ bolesnika zahvata abdominalnu aortu, i to najčešće ispod odvajanja renalnih arterija. Aneurizme torakalne (grudne) aorte javljaju se najčešće na njenom nishodnom (descendentnom) delu, mada se mogu javiti i na […]

Hočkinov limfom

Maligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest), najčešći među malignim limfomima, pogađa pretežno, ali ne i isključivo, osobe između 20 i 40 godina i pokazuje jasnu sklonost prema muškom polu. Kako se prepoznaje? Bolest može početi na više načina, tako da, ako postoji neka složena klinička slika koja se vuče već dugo vremena, i za […]

Neutrofilija

Neutrofilija se defineše kao apsolutni broj neutrofiia koji prelazi 7,5 x 109/L. Razlikujemo dva oblika neutrofilije: Apsolutna neutrofilija: broj neutrofila preko 6.000/ml Relativna neutrofilija: preko 70% Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama i moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu. Smatra se da je njihova uloga u […]

Povišen šećer u krvi

Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje do ćelija kojima je potrebna energija. Da bi molekul glukoze ušao u ćeliju u kojoj će se razgraditi i osloboditi energiju, neophodan mu je insulin. Bez insulina molekul glukoze ne može da uđe u ćeliju. Insulin je hormon koga izlučuje gušterača ili pankreas. Gušterača je žlezda koja se nalazi iza […]

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Preciznije, sedimentacija predstavlja količinu eritrocita koja se nataloži u epruveti za sat vremena. Visina taloga se meri u milimetrima (mm) te se stoga sedimentacija izražava umm/h (engl. hour sat). Kada u organizmu postoji upala, određeni proteini velike molekularne mase (uglavnom fibrinogen i globulin) uslovljavaju da se crvena krvna zrnca (eritrociti) drže zajedno i […]

Terapija Fanconijeve anemije

Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije. Aplastična anemija je naziv za bolest kod koje je koštana srž vrlo slabo razvijena, a posledica toga je manjak svih krvnih ćelija u cirkulaciji. Smatra se da je uzrokovana oštećenjem zajedničke matične ćelije iz koje se kasnije razvijaju sve loze krvnih ćelija. Posledica je slaba razvijenost ili nerazvijenost koštane srži. Klinička slika […]